Casa stamp

Casa Stamp

És un joc d’estampació de peces individuals amb fusta, que té per objectiu activar la capaci tat d’observació dels nens d’un dels espais més coneguts per ells: casa seva.

Mitjançant unes petites instruccions, els infants transformaran les seves observacions en idees per millorar casa seva, ja sigui proposant millo res energètiques o per al reciclatge, plantejant la incorporació de materials sostenibles que millorin el confort i la qualitat dels espais, com també, incorporar els conceptes d’accessibilitat en els espais que conformen l’habitatge.

Sempre, l’objectiu final fixat serà sensibilitzar envers la habitabilitat, sostenibilitat i accessibi litat a través del joc

Contingut

Mitjançant petits segells de gomma amb formes diferents: mobiliari-cuina-banys, portes, escales, espai per residus, estenedor natural, finestres , vegetació i textures per aplicar sobre els plànol d’un habitatge, per transformar-lo en un espai més habitable, saludable i adaptat a necessitats funcionals que s’apliquen sobre el plànol d’un habitatge.

Material necessari per desenvolupar el taller

Taules per treballar 20 persones; poden estar drets o asseguts.

Durada del taller

A determinar segons necessitats, aprox entre 1h.

Adreçat a:

Infants de 6 a 10 anys.